Vacante Rezervari

Protectie Date Personale

POLITICA DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

www.vacanterezervari.ro

 

Stimati Vizitatori,

 

AGENTIA DE TURISM FIDUCIA TURISM, prin intermediul website-ului www.vacanterezervari.ro, ISI ASUMA URMATORUL ANGAJAMENT CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

In activitatea noastra zilnica urmarim sa oferim servicii turistice si sa respectam legislatia din domeniul protectiei datelor la cele mai inalte standarde profesionale, dar si sa implementam cele mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram, doar cu acordul dumneavoastra, in vederea satisfacerii solicitarilor pe care ni le adresati. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protectia si transparenta totala in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul prestarii serviciilor noastre turistice.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente oferte turistice. 

CINE OPEREAZA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER  PERSONAL?

Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este Societatea Comerciala FIDUCIA VARONI SRL, cu sediul social in Pitesti, str. CRINULUI, nr. 34, bl. D30, sc. D, etaj 4, ap. 13, camera 1, denumita generic FIDUCIA TURISM.

CARE SUNT CATEGORILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL, PRELUCRATE?

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

 • Informatii de contact, cum ar fi numele, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon fix, numarul de telefon mobil, numarul de fax, adresa de e-mail, Codul Numeric Personal (CNP), data nasterii / varsta, date despre card;
 • Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu FIDUCIA TURISM sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar fi: instructiuni acordate, plati efectuate, orice alte informatii privind rezervari sau accesarea unor oferte prin intermediul FIDUCIA TURISM.
 • In contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta si prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind apartenenta la un sindicat, date de sanatate, date privind cetatenia sau etnia, date privind structura si componenta familiei, date privind statutul matrimonial, date privind starea civila etc.;
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastra la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul in care interactionati cu noi;
 • Datele rezultate din navigarea dumneavoastra pe pagina noastra de internet www.vacanterezervari.ro, colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii cookies a FIDUCIA TURISM afisata pe aceeasi pagina.
 • Datele rezultate din navigarea dumneavoastra pe pagina noastra de internet www.vacanterezervari.ro, colectate prin intermediul formularelor destinate solicitarii de oferte, formulare afisata pe aceeasi pagina.

CARE SUNT TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract de prestari de servicii turistice la care dumneavoastra doriti si sunteti parte;
 • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
 • Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei / altor persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale FIDUCIA TURISM sau ale unui tert (de exemplu cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dumneavoastra), cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;
 • In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obtinut consimtimantul persoanei vizate;

IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Va putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii turistice, servicii de calatorie si / sau servicii asociate acestora;
 • Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu clientii nostri;
 • Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de raportare catre autoritatile fiscale sau alte autoritati cu atributii legale in domeniul turismului);
 • Gestionarea securitatii si accesului in sediile noastre, gestionarea utilizarii sistemelor IT utilizate de FIDUCIA TURISM (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;
 • In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si / sau apararii drepturilor si intereselor noastre;
 • Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv (intrucat avem un interes legitim sa ne imbunatatim in mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire la serviciile FIDUCIA TURISM.
 • In orice scop aferent si / sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

De asemenea, pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent cu privire la ultimele oferte in domeniul turistic, anunturi si alte informatii cu privire la serviciile, produsele, evenimentele si proiectele FIDUCIA TURISM sau alte evenimente promotionale.

DEZVALUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Putem dezvalui datele dumneavostra cu caracter personal catre alti prestatori de servicii turistice cu care colaboram pentru furnizarea serviciilor, precum si alte autoritati publice, entitati indicate de dumneavoastra, (care poate fi clientul nostru sau o terta parte implicata), sau alte entitati in contextul furnizarii serviciilor FIDUCIA TURISM (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare etc.).

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

Putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.

In situatii exceptionale, daca este necesar asigurarii serviciilor FIDUCIA TURISM pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie.

Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, in baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile. Ne puteti contacta in orice moment, folosind datele de contact de mai jos, daca doriti informatii suplimentare cu privire la aceste masuri de protectie.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele, adresa de domiciliu sau corespondenta, numerele de telefon sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: office@vacanterezervari.ro sau in scris, la adresa agentiei de turism FIDUCIA TURISM, mentionata mai sus.

Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastra ni le furnizati.

CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

FIDUCIA TURISM a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti in scris, consimtamantul (daca este cazul) si:

   (1) nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre FIDUCIA TURISM (inclusiv obligatia legala a FIDUCIA TURISM de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau

   (2) daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;
 • Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant;
 • Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ați retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, FIDUCIA TURISM nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. FIDUCIA TURISM va putea, totusi, prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:

In ceea ce priveste comunicarile de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”Dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma, obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor, ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din RomaniaAutoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.