Vacante Rezervari

Protectie Date Personale

POLITICA DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

www.vacanterezervari.ro

 

Stimati Vizitatori,

AGENTIA DE TURISM FIDUCIA TURISM, prin intermediul website-ului www.vacanterezervari.ro, ISI ASUMA URMATORUL ANGAJAMENT CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

In activitatea noastra zilnica urmarim sa oferim servicii turistice si sa respectam legislatia din domeniul protectiei datelor la cele mai inalte standarde profesionale, dar si sa implementam cele mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram, doar cu acordul dumneavoastra, in vederea satisfacerii solicitarilor pe care ni le adresati. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protectia si transparenta totala in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul prestarii serviciilor noastre turistice.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente oferte turistice. 

CINE OPEREAZA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER  PERSONAL?

Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este Societatea Comerciala FIDUCIA VARONI SRL, cu sediul social in Pitesti, str. CRINULUI, nr. 34, bl. D30, sc. D, etaj 4, ap. 13, camera 1, denumita generic FIDUCIA TURISM.

CARE SUNT CATEGORILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL, PRELUCRATE?

In momentul in care accesati wesite-ul nostru www.vacanterezervari.ro, datele obtinute in aceasta situatie de la browserul pe care il folositi vor fi colectate, pe server. Datele colectate sunt necesare pentru a va furniza corect continutul si serviciile prezentate pe www.vacanterezervari.ro sii pentru a asigura securitatea si stabilitatea. In aceste conditii informatiile pe care le colectam pot fi urmatoarele: adresa IP; browser-ul pe care il folositi si limba setata pentru acesta; sistemul de operare si tipul dispozitivului folosit la accesare; data si ora accesarii; statusul accesului si codul statusului HTTP; cantitatea de informatie pe care ati transferat-o; pagina de internet initiala. Toate aceste informatii ne ajuta sa ne conturam o imagine depre profilul dumneavoastra, sa ne imbunatatim modalitatea de prezentare a ofertelor, sa adaptam tehnologia de constructie a website-ului si protectia datelor, fara a fi utilizate in vederea contactarii sau stabilirii unei legaturi cu dumneavoastra. Datele personale precizate anterior sunt, de obicei, sterse automat dupa 14 zile, cu excepția cazului in care considerente de ordin legal impun retinerea acestor informatii pentru o perioada mai mare de timp.

Datele cu caracter personal pe care sunteti de acord sa ni le furnizati prin formularele create in acest scop pe website si pe care putem sa le prelucram pot include:

Informatii de contact, cum ar fi numele, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon fix, numarul de telefon mobil, numarul de fax, adresa de e-mail, Codul Numeric Personal (CNP), data nasterii / varsta, date despre card;

Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu FIDUCIA TURISM sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar fi: instructiuni acordate, plati efectuate, orice alte informatii privind rezervari sau accesarea unor oferte prin intermediul FIDUCIA TURISM.

In contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta si prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind apartenenta la un sindicat, date de sanatate, date privind cetatenia sau etnia, date privind structura si componenta familiei, date privind statutul matrimonial, date privind starea civila etc.;

Detalii ale vizitelor dumneavoastra la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul in care interactionati cu noi;

Datele rezultate din navigarea dumneavoastra pe pagina noastra de internet www.vacanterezervari.ro, colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii cookies a FIDUCIA TURISM afisata pe aceeasi pagina.

Datele rezultate din navigarea dumneavoastra pe pagina noastra de internet www.vacanterezervari.ro, colectate prin intermediul formularelor destinate solicitarii de oferte, formulare afisata pe aceeasi pagina.

CARE SUNT TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract de prestari de servicii turistice la care dumneavoastra doriti si sunteti parte;

Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;

Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;

Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei / altor persoane fizice;

Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale FIDUCIA TURISM sau ale unui tert (de exemplu cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dumneavoastra), cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;

In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obtinut consimtimantul persoanei vizate;

IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Va putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

Oferirea de servicii turistice, servicii de calatorie si / sau servicii asociate acestora;

Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu clientii nostri;

Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de raportare catre autoritatile fiscale sau alte autoritati cu atributii legale in domeniul turismului);

Gestionarea securitatii si accesului in sediile noastre, gestionarea utilizarii sistemelor IT utilizate de FIDUCIA TURISM (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;

In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si / sau apararii drepturilor si intereselor noastre;

Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv (intrucat avem un interes legitim sa ne imbunatatim in mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire la serviciile FIDUCIA TURISM.

In orice scop aferent si / sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

De asemenea, pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent cu privire la ultimele oferte in domeniul turistic, anunturi si alte informatii cu privire la serviciile, produsele, evenimentele si proiectele FIDUCIA TURISM sau alte evenimente promotionale.

DEZVALUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Putem dezvalui datele dumneavostra cu caracter personal catre alti prestatori de servicii turistice cu care colaboram pentru furnizarea serviciilor, precum si alte autoritati publice, entitati indicate de dumneavoastra, (care poate fi clientul nostru sau o terta parte implicata), sau alte entitati in contextul furnizarii serviciilor FIDUCIA TURISM (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare etc.).

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

Putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.

In situatii exceptionale, daca este necesar asigurarii serviciilor FIDUCIA TURISM pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie.

Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, in baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile. Ne puteti contacta in orice moment, folosind datele de contact de mai jos, daca doriti informatii suplimentare cu privire la aceste masuri de protectie.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele, adresa de domiciliu sau corespondenta, numerele de telefon sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: office@vacanterezervari.ro sau in scris, la adresa agentiei de turism FIDUCIA TURISM, mentionata mai sus.

Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastra ni le furnizati.

CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

FIDUCIA TURISM a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti in scris, consimtamantul (daca este cazul) si:

   (1) nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre FIDUCIA TURISM (inclusiv obligatia legala a FIDUCIA TURISM de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau

   (2) daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;

Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;

Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant;

Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ați retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;

Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;

Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, FIDUCIA TURISM nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. FIDUCIA TURISM va putea, totusi, prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:

Str. CRINULUI, nr. 34, bl. D30, sc. D, etaj 4, ap. 13, Pitesti, judetul Arges, Romania

E-mail: office@vacanterezervari.ro

In ceea ce priveste comunicarile de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”Dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma, obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor, ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.

MODULELE COOKIES

Website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro, foloseste module cookie (a se vedea Politica Cookie la: https://www.vacanterezervari.ro/politica-cookie), care sunt niste fisiere text ce sunt salvate si stocate intr-un computer / telefon / tableta prin intermediul unui browser de internet. In general paginile de internet si serverele folosesc module cookie care contin un asa - numit ID de module cookie, adica un identificator distinct al acestora. Acesta este format dintr-o succesiune de semne prin care paginile de internet si serverele pot fi alocate in mod concret browserului de internet in care au fost salvate modulele cookie. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut si identificat prin intermediul ID-ului distinct de module cookie.

De ce utilizam aceste module cookie? Pentru a putea sa punem la dispozitia vizitatorilor paginilor noastre de internet, servicii facile care altfel nu ar fi posibile fara aceste module; pentru a putea sa ne optimizam informatiile si ofertele in beneficiul vizitatorilor; pentru a-i recunoaste mai usor pe vizitatorii paginilor noastre de internet care au un acces mai usor la aceste pagini in momentul in care revin pe ele tocmai ca urmare a modulelor cookie care sunt salvate in computerele lor.

Vizitatorii pot impiedica plasarea de module coookie prin intermediul website-ului www.vacanterezervari.ro printr-o setare corespunzatoare a browserului de internet utilizat de acesti vizitatorii, putand astfel anula permanent plasarea de module cookie. Mai mult, orice modul cookie deja plasat printr-un browser de internet sau alt software poate fi sters in orice moment in orice browser folosit la ora actuala. Exista si un alt aspect mai putin favorabil si anume acela ca prin dezactivarea modulelor cookie in browserul de internet folosit, vizitatorii care apeleaza la acest lucru pot experimenta si efectele mai putin dorite ale dezactivarii unor functii importante ale paginilor noastre de internet care ii pot pune in imposibilitatea de a viziona corespunzator informatia afisata.

FIDUCIA TURISM si website-ul www.vacanterezervari.ro, poate include sau oferi produse sau servicii ale unor terte parti, aceste website-uri terte avand politici de confidentialitate separate si independente. Prin urmare, nu avem nicio responsabilitate sau raspundere pentru continutul si activitatile acestor site-uri legate. Mai mult, chiar si in aceste conditii, cautam sa protejam integritatea website-ului nostru si sa primim orice feedback cu privire la aceste website-uri la adresa office@vacanterezervari.ro.

FIDUCIA TURISM si website-ul www.vacanterezervari.ro nu are acces si nici control asupra modulelor cookie folosite de providerii de publicitate, in cazul nostru, Google Adsense. Pentru mai multe detalii redam mai jos, amanuntit, politica de confidentialitate pentru anunturile Google si reteaua de display Google.

Politica de Confidentialitate pentru Anunturile Google si Reteaua de Display Google

Politica de confidentialitate Google https://policies.google.com/privacy descrie modul in care sunt tratate informatiile personale atunci cand sunt utilizate produsele si serviciile Google, inclusiv serviciile noastre de publicitate. In plus, aceasta Politica de confidentialitate descrie politicile noastre de confidentialitate referitoare la anunturile text si la cele grafice care apar pe www.vacanterezervari.ro si pe site-urile partenerilor nostri AdSense din Reteaua de display Google, dar si in aplicatii terta parte si anumite aplicatii Google si alti clienti. Atunci cand pe www.vacanterezervari.ro sunt difuzate anunturi text pe Cautare Google sau pe site-urile partenerilor nostri AdSense pentru cautare, este posibil ca acesta sa fie difuzat pe baza mai multor factori, inclusiv: interogarile de cautare recente, limba preferata in browser si informatiile standard de jurnal, inclusiv informatiile despre modulele cookie si dispozitive, adresa IP, tipul browserului, sistemul de operare si data si ora solicitarii facuta de catre vizitator. Atunci cand pe www.vacanterezervari.ro sunt difuzate anunturi text si anunturi grafice pentru anumite servicii Google, pe site-urile partenere AdSense, in aplicatii si in alti clienti, este posibil ca acestea sa fie difuzate pe baza mai multor factori, inclusiv: continutul, domeniul si limba paginii pe care este afisat anuntul si informatiile standard de jurnal descrise mai sus. Atunci cand este accesata reteaua web prin intermediul unui browser web, pentru a difuza anunturi relevante si adaptate intereselor vizitatorului, este posibil sa fie utilizate informatii referitoare la activitatea utilizatorului pe website-urile partenere AdSense sau pentru serviciile Google care utilizeaza modulul cookie DoubleClick. De asemenea, pentru a furniza publicitate relevanta, este posibil ca unele dintre aceste website-uri si servicii sa utilizeze informatii care nu identifica vizitatorul in mod personal, cum ar fi datele demografice. Partenerii AdSense si serviciile Google pot afisa anunturi atat de la agenti de publicitate Google, cat si de la companii terta parte de difuzare a anunturilor, inclusiv alte retele publicitare, cu conditia ca acestea sa respecte cerintele Google privind difuzarea anunturilor unor terte parti. Atunci cand www.vacanterezervari.ro difuzeaza un anunt in timp ce vizitatorul acceseaza reteaua web prin intermediul unui browser web, este posibil sa fie plasat un modul cookie in browserul acestuia. Un modul cookie este un fisier text care consta intr-o serie de numere si litere aleatoare cu rol de identificator fictiv pentru browser, dar care nu identifica pe vizitator personal. Sunt utilizate module cookie, semnalizatoare web sau alte tehnologii pentru a inregistra informatii despre tipurile de anunturi pe care le afiseaza browserul, precum si despre tipurile de anunturi pe care vizitatorul face clic si alte actiuni pe care acesta le efectueaza pe website-ul si cu serviciile noastre. Modulele cookie ne permit sa difuzam anunturi mai relevante si mai utile pentru vizitatori. Pentru a difuza anunturi in cadrul aplicatiilor si al altor clienti pentru care nu este disponibila tehnologia reprezentata de modulele cookie, a fost creat un cod anonim care asociaza codul dispozitivului vizitatorului cu un sir de caractere aleatoriu si anonim. Pentru a difuza anunturi relevante si adaptate intereselor utilizatorului, este posibil sa fie utilizate informatii referitoare la activitatea vizitatorului din aplicatii sau alti clienti care utilizeaza un cod anonim. De asemenea, pentru a furniza publicitate relevanta, este posibil ca unele dintre aceste aplicatii sau alti clienti sa utilizeze informatii care nu identifica vizitatorul in mod personal, cum ar fi datele demografice. Aplicatiile si alti clienti pot afisa anunturi atat de la agenti de publicitate Google, cat si de la companii terta parte de difuzare a anunturilor, inclusiv alte retele publicitare, cu conditia ca acestea sa respecte cerintele Google privind difuzarea anunturilor unor terte parti.

In cele ce urmeaza, este descris felul in care modulele noastre cookie si codurile anonime functioneaza pentru sprijinirea serviciilor de publicitate si urmaririi conversiilor, precum si felul in care se poate renunta la primirea acestor identificatori.

Modulele cookie de publicitate

Modulul cookie DoubleClick din Reteaua de display Google

Google utilizeaza modulul cookie DoubleClick pe www.vacanterezervari.ro, website-urile partener AdSense si pentru anumite servicii Google pentru a ajuta agentii de publicitate si editorii sa difuzeze si sa gestioneze anunturile pe intregul web. Atunci cand este accesat un site web si vizitatorul vede sau faceti clic pe un anunt difuzat prin intermediul acestui website-uri, este posibil sa plasam modulul cookie DoubleClick in browserul vizitatorului. Identificatorul modulului cookie DoubleClick asociat browserului vizitatorului web este acelasi identificator utilizat atunci cand sunt accesate site-uri web care utilizeaza serviciile de publicitate DoubleClick. Daca exista deja un modul cookie DoubleClick in browser, nu ar trebui sa mai fie plasate si alte module cookie DoubleClick.

Pentru informatii suplimentare cu privire la utilizarea modulului cookie DoubleClick in serviciile de publicitate DoubleClick, consultati Intrebarile frecvente privind confidentialitatea DoubleClick.

Vizitatorul poate vedea si gestiona preferintele sale de publicitate si poate renunta oricand la primirea modulului cookie DoubleClick, conform procedurii descrisa mai jos.

Modul in care pot fi utilizate informatiile modulului cookie DoubleClick

Informatiile modulului cookie publicitar culese de pe site-urile partenere AdSense si de pe anumite site-uri Google sunt utilizate in urmatoarele scopuri:

Sa fie activate urmatoarele functii de difuzare a anunturilor:

Limita de frecventa: impiedica utilizatorii sa vada aceleasi anunturi in repetate randuri;

Filtrarea spamului: utilizeaza modulele cookie ca unul dintre numeroasele semnale care permit identificarea clicurilor (sau interogarile de anunturi) nevalide si protejarea agentiilor de publicitate de comportamentele frauduloase;

Conversiile indirecte: le ofera agentilor de publicitate o perspectiva asupra numarului de persoane care au fost expuse unui anunt, nu au facut clic, dar au accesat ulterior site-ul web al agentului de publicitate;

Publicitatea bazata pe categorii de interese: le permite agentilor de publicitate (si companiei Google) sa difuzeze anunturi utilizatorilor pe site-urile partenere AdSense si pentru anumite servicii Google pe baza activitatii online si a categoriilor de interese asociate modulului cookie DoubleClick si sa difuzeze anunturi ulterioare pentru vizitator dupa ce acesta paraseste website-ul agentului de publicitate respectiv.

Sa fie auditate, cercetate si analizate datele pentru a mentine, proteja si imbunatati serviciile;
Sa se asigure ca tehnologiile de difuzare a anunturilor functioneaza corespunzator si
Sa fie dezvoltate servicii noi.

Informatiile modulului cookie publicitar descrise mai sus sunt furnizate agentilor de publicitate si editorilor care utilizeaza serviciile Google de publicitate. In plus, Google sau clientii acestuia care sunt agenti de publicitate sau editori pot utiliza semnalizatoare web impreuna cu modulul cookie DoubleClick pentru a culege informatii despre vizita vizitatorului pe site-ul web si despre expunerea la un anumit anunt.

Google nu va combina informatiile modulului cookie DoubleClick de pe site-urile partenere AdSense sau de la serviciile Google care utilizeaza modulul cookie DoubleClick cu:

informatiile care identifica vizitatorul in mod personal, fara consimtamantul acestuia de inscriere sau cu

informatiile culese de clientii DoubleClick care sunt agenti de publicitate fara permisiunea lor explicita. Beneficiind de aceasta permisiune, Google poate utiliza si combina aceste informatii numai in conformitate cu Politica de confidentialitate Google.

Gestionarea preferintelor vizitatorului pentru anunturi

Google se straduieste sa furnizeze anunturi relevante si utile. Pe baza activitatii desfasurate pe site-urile partenere AdSense si cu serviciile Google care utilizeaza modulul cookie DoubleClick, este posibil sa fie asociat modulul cookie unor categorii de interese relevante. Apoi, Google utilizeaza categoriile respective pentru a afisa anunturi bazate pe categorii de interese pe aceste site-uri. Google nu va asocia categoriile de interese delicate cu modulul cookie DoubleClick (cum ar fi cele legate de rasa, religie, orientare sexuala, sanatate sau categorii financiare delicate) si nu va utiliza aceste categorii la afisarea anunturilor bazate pe categorii de interese.

Categoriile utilizate pentru a furniza publicitate bazata pe categorii de interese, pot fi vizualizate, pot fi modificate si chiar adaugate si altele in Managerul preferintelor anunturilor. Preferintele vizitatorului pentru anunturi vor fi respectate pe toate site-urile partenere AdSense si pentru toate serviciile Google care utilizeaza modulul cookie DoubleClick pentru difuzarea acestor anunturi.

Aflati mai multe informatii despre publicitatea bazata pe categorii de interese si Managerul preferintelor anunturilor.

Modul de renuntare la modulul cookie DoubleClick

Vizitatorul poate opta oricand sa renunte la modulul cookie DoubleClick.

Prin selectarea modulul cookie DoubleClick de renuntare, anunturile afisate in browserul vizitatorului prin tehnologia Google de difuzare a anunturilor nu se vor difuza pe baza modulului cookie DoubleClick. Modulul DoubleClick de renuntare nu va fi identificat in mod unic. Este posibil ca alte optiuni de personalizare de pe site-urile partenere AdSense sau de la serviciile Google care utilizeaza modulul cookie DoubleClick sa nu mai fie disponibile; de exemplu, este posibil sa nu mai poata fi impiedicata afisarea in browserul vizitatorului a aceluiasi anunt in repetate randuri.

Cat timp browserul vizitatorului retine modulul cookie DoubleClick de renuntare, Google nu va plasa noi module cookie DoubleClick in acesta.

Cu ajutorul unui instrument creat de Network Advertising Initiative, in care si compania Google este membra, se poate renunta simultan la modulele cookie de la mai multe servere si retele de anunturi terta parte.

Pastrarea modulului cookie de renuntare

Atunci cand este achizitionat un computer nou, este instalat un browser nou, este sters sau modificat in alt fel fisierul de module cookie al browserului vizitatorului (inclusiv prin trecerea la o versiune superioara, in cazul anumitor browsere), este posibil sa fie sterse si modulele cookie din browser, inclusiv modulul cookie DoubleClick de renuntare. Google ofera un numar de optiuni pentru a pastra modulul cookie de renuntare.

Modulul cookie de urmarire a conversiilor

Google utilizeaza, de asemenea, un modul cookie pentru a masura performanta publicitara pentru agentii de publicitate care au activat urmarirea conversiilor pe Google si pe site-urile web ale partenerilor AdSense. Modulul cookie de urmarire a conversiilor se seteaza in momentul in care un vizitator face clic pe un anunt difuzat de Google, anunt ce apartine unui agent de publicitate care a activat functia de urmarire. Aceste module cookie expira in 30 de zile si nu identifica vizitatorul in mod personal. Daca acest modul cookie nu a expirat inca in momentul in care vizitatorul acceseaza anumite pagini din site-ul web al agentului de publicitate, Google si agentul de publicitate vor putea determina daca utilizatorul a facut clic pe anunt si a fost trimis la acea pagina. Fiecare agent de publicitate primeste un modul cookie diferit, astfel ca niciun modul cookie nu poate fi urmarit intre site-urile web ale agentilor de publicitate.

Modul in care sunt urilizat informatiile modulului cookie pentru conversii

Informatiile culese de modulul cookie pentru conversii sunt utilizate pentru a furniza statistici de conversie cumulate agentilor de publicitate care au activat urmarirea conversiilor. Agentii de publicitate pot vedea numarul total de vizitatori care au facut clic pe anuntul lor si au fost trimisi la o pagina etichetata cu o eticheta de urmarire a conversiilor, dar nu au acces la informatii care ii identifica in mod personal pe acesti vizitatori.

Modul de renuntare la modulul cookie pentru conversii

Pentru a dezactiva modulele cookie de urmarire a conversiilor, se poate seta browserul sa blocheze modulele cookie de la domeniul googleadservices.com.

Codurile anonime din aplicatii si din alti clienti

Google utilizeaza si „coduri anonime” pentru a difuza anunturi in aplicatii si in alti clienti care nu accepta tehnologia reprezentata de modulele cookie. Atunci cand este utilizata o aplicatie sau un alt client, acesta poate trimite informatii despre dispozitiv. Aceste informatii despre dispozitiv devin anonime, asociind codul dispozitivului vizitatorului un sir de caractere aleatoriu si anonim.

Modul in care sunt utilizate informatiile codului anonim

Informatiile codului anonim culese din aplicatiile mobile sau din alti clienti sunt utilizate in urmatoarele scopuri:

Sa fie activate urmatoarele functii de difuzare a anunturilor:

Limita de frecventa: impiedica vizitatorii sa vada aceleasi anunturi in repetate randuri;

Filtrarea spamului: utilizeaza coduri anonime drept unul dintre numeroasele semnale care permit sa fie identificate clicurile (sau interogarile de anunturi) nevalide si sa fie protejati agentii de publicitate de comportamentele frauduloase;

Conversiile indirecte: le ofera agentilor de publicitate o perspectiva asupra numarului de persoane care au fost expuse unui anunt, nu au facut clic, dar au accesat ulterior site-ul web al agentului de publicitate;

Publicitatea bazata pe categorii de interese: le permite agentilor de publicitate (si companiei Google) sa difuzeze anunturi vizitatorilor in aplicatii si alti clienti pe baza activitatii online si a categoriilor de interese asociate codului anonim si sa difuzeze anunturi ulterioare pentru vizitator dupa ce acesta a parasit aplicatia sau clientul agentului de publicitate respectiv.

Sa fie auditate, cercetate si analizate datele pentru a mentine, proteja si imbunatati serviciile Google;
Sa se asigure ca tehnologiile de difuzare a anunturilor functioneaza corespunzator si
Sa fie dezvoltate servicii noi.

Gestionarea preferintelor vizitatorului pentru anunturi

Google se straduieste sa furnizeze vizitatorilor anunturi relevante si utile. Pe baza activitatii desfasurate in aplicatii si alti clienti care utilizeaza codul anonim, este posibil sa fie asociat codul anonim unor categorii de interese relevante. Apoi, Google utilizeaza categoriile respective pentru a afisa anunturi bazate pe categorii de interese pe aceste aplicatii sau alti clienti. Google nu va asocia categoriile de interese delicate cu codul anonim (cum ar fi cele legate de rasa, religie, orientare sexuala, sanatate sau categorii financiare delicate) si nu va utiliza aceste categorii la afisarea anunturilor bazate pe categorii de interese.

Cu ajutorul dispozitivului, se pot vedea, modifica si adauga elemente categoriilor asociate codului anonim utilizat pentru a oferi vizitatorului anunturi bazate pe categorii de interese. Aflati mai multe despre managerii preferintelor pentru diferite dispozitive.

Preferintele utilizatorului pentru anunturi vor fi respectate in toate aplicatiile si in toti clientii care utilizeaza codul anonim pentru difuzarea acestor anunturi. Aflati mai multe informatii despre publicitatea bazata pe categorii de interese pentru fiecare dispozitiv.

Modul de resetare sau de renuntare la codul anonim

Vizitatorul poate alege sa reseteze sau sa renunte oricand la codurile anonime.

Daca se alege varianta resetarii, Google va asocia identificatorul dispozitivului vizitatorului cu un cod anonim nou.

Daca se alege varianta renuntarii, anunturile difuzate in aplicatia vizitatorului sau in alt client de catre tehnologia Google de difuzare a anunturilor nu vor fi bazate pe un cod anonim. Este posibil ca alte optiuni de personalizare din aplicatii sau alti clienti care utilizeaza codul anonim sa nu mai fie disponibile; de exemplu, este posibil sa nu mai poata fi impiedica afisarea in aplicatia sau clientul vizitatorului a aceluiasi anunt in repetate randuri.

Cat timp nu este utilizat codul anonim, Google nu va difuza coduri anonime noi in aplicatia sau clientul vizitatorului.

Politicile de confidentialitate ale altor agenti de publicitate si editori

Google le solicita clientilor care afiseaza anunturi Google sa respecte toate legile in vigoare, inclusiv legile de protejare a datelor, care prevad postarea unei politici de confidentialitate. Google incurajeaza toti vizitatorii sa consulte politicile de confidentialitate ale site-urilor accesate pentru a obtine informatii cu privire la practicile acestora privind datele.

CONTACTUL PRIN EMAIL

Website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro contine modalitati si date care faciliteaza contactul electronic rapid si o comunicare directa, cu noi, prin intermediul unei adrese de email. Daca un vizitator ne contacteaza prin email sau prin intermediul unui formular de contact de pe website-ul nostru ce foloseste pentru corespondenta adresa noastra de email, atunci datele cu caracter personal trimise voluntar de catre vizitator vor fi stocate automat pe serverul pe care este gazduit websiteul nostru. Aceste date cu caracter personal transmise voluntar de catre un vizitator al website-ului nostru vor fi folosite exclusiv in scopul pentru care acesta ni le-a transmis si nu vor fi redirectionate catre un tert.

ABONAREA LA NEWSLETTERUL NOSTRU PRIN INTERMEDIUL FORMULARULUI DE PE WEBSITE-ul NOSTRU

Vizitatorul website-ului FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro poate sa se aboneze voluntar la newsletterul nostru transmitand prin intermediul formularului existent in acest sens, setul minimal de informatii solicitat, incormatii care sunt stocate pe server. Prelucrarea acestor informatii se face numai in scopul pentru care au fost transmise, aduca furnizarea respectiv primirea de newslettere. In cazul in care vizitatorul nu mai doreste sa fie implicat in aceasta modalitate de comunicare cu noi are la dispozitie un link pentru dezabonare sau poate face o solicitate expresa in acest sens pe adresa de email office@vacanterezervari.ro. Odata cu aceasta solicitare se va proceda imediat la stergerea de pe server a informatiilor cu caracter personal apartinand vizitatorului caruia ii apartin si care a solicitat expres acest lucru.

PROTECTIA DATELOR PENTRU OPERAREA SI UTILIZAREA FACEBOOK

Website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro are integrate componente apartinand retelei sociale Facebook al carei operator este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii pentru Statele Unite si Canada iar pentru Europa este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. O prezentare generala a tuturor pluginurilor folosite de Facebook poate fi accesata la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Aceste plugin-uri ofera informatii catre Facebook despre care pagini au fost vizitate de catre vizitatorii website-ului nostru. Ghidul privind protectia datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa: https://facebook.com/about/privacy/, ofera informatii despre colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor personale de catre Facebook; despre optiunile de setare a Facebook in vederea protejarii confidentialitatii datelor vizitatorilor sau despre modalitatea de configurare in vederea stoparii transferului  de date pe Facebook. Daca vizitatorul actioneaza unul dintre butoanele Facebook integrate pe paginile noastre de internet cum este de exemplu butonul LIKE (imi place) sau daca face un comentariu, Facebook atribuie aceasta informatie in contul personal de utilizator Facebook al vizitatorului si salveaza aceste date cu caracter personal. Facebook primeste intotdeauna o informare prin intermediul componentei Facebook cu privire la faptul ca vizitatorul a vizitat pagina noastra de internet daca in momentul accesarii paginii noastre de internet, acesta este conectat de asemenea la Facebook, acest lucru avand loc indiferent daca vizitatorul face sau nu clic pe componenta Facebook. Daca vizitatorul nu doreste sa se efectueze o astfel de transmitere de informatii catre Facebook, acesta poate impiedica transmiterea, deconectandu - se de la contul sau de Facebook inainte de accesarea paginii noastre de internet.

Facebook Pixel

Website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro utilizeaza Facebook Pixel. Facebook Pixel este un cod care permite urmarirea si monitorizarea succesului anunturilor afisate pe Facebook si imbunatatirea eficientei acelor reclame prin inregistrarea de informatii precum dispozitivul utilizat pentru accesarea website-ului si actiunile efectuate folosind cookie-uri. Se poate de asemenea, sa se utilizeze Facebook Pixel pentru crearea de reclame segmentate pe Facebook si pe website-ul nostru. Facebook combina datele colectate din utilizarea Facebook Pixel-ului de pe site cu date pe care le colecteaza din alte surse, in scopul de a imbunatati si segmenta reclamele afisate pe website sau prin intermediul serviciilor sale, pentru a-si imbunatati sistemele si pentru a oferi servici de masurare a eficientei reclamelor. Informatii mai multe despre modul in care Facebook gestioneaza informatiile pe care le colecteaza despre vizitatori si alte persoane se gasesc in politica lor de confidentialitate la adresa: https://www.facebook.com/about/privacy.

PROTECTIA DATELOR PENTRU OPERAREA SI UTILIZAREA INSTAGRAM

Website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro foloseste plug-in-ul de la furnizorul de servicii online Instagram, furnizat de Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Daca vizitatorul acceseaza paginile de pe website-ul nostru care contin acest plug-in, aceasta va genera o conexiune la serverul Instagram si va indica plug-in-ul pe site prin intermediul unui mesaj in browserul vizitatorului. Informatiile precum adresa IP si site-urile pe care vizitatorul le-a vizitat sunt transmise serverului Instagram. Daca vizitatorul este conectat la Instagram, Instagram va atribui aceste informatii contului acestuia de utilizator personal. Cand vizitatorul utilizeaza functiile plug-in (de exemplu, se da clic pe butonul "Instagram"), aceste informatii sunt, de asemenea, alocate contului de Instagram al vizitatorului, fapt pe care acesta il poate impiedica doar prin deconectare inainte de a utiliza plug-in-ul. Daca vizitatorul nu doreste ca Instagram sa adauge direct informatiile colectate in contul sau pe Instagram, trebuie sa se deconecteze de la Instagram inainte de a accesa wesite-ul nostru sau sa utilizeze un add-on sau blocker script-ul "NoScript" (noscript.net) pentru a bloca incarcarea plug-in-ul Instagram pe website-ul nostru. Informatii suplimentare privind datele colectate si utilizate de Instagram, drepturile vizitatorului si confidentialitatea pot fi gasite in politica de confidentialitate a Instagram: help.instagram.com/155833707900388

PROTECTIA DATELOR PENTRU OPERAREA SI UTILIZAREA INSTAGRAM

Website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro are si componente integrate ale LinkedIn Corporation pe acest site web. LinkedIn este o retea sociala bazata pe web care permite utilizatorilor cu contacte de afaceri existente sa se conecteze si sa faca contacte de afaceri noi. Operatorul LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Pentru problemele de confidențialitate din afara STATELOR UNITE, LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda este responsabila. Mai multe informatii despre plug-in-ul LinkedIn pot fi accesate la adresa https://developer.linkedin.com/plugins. LinkedIn primeste informatii prin intermediul componentei LinkedIn, cu conditia ca vizitatorul sa fie conectat la LinkedIn in momentul utilizarii website-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent daca persoana face clic pe butonul LinkedIn sau nu. Daca o astfel de transmitere a informatiilor catre LinkedIn nu este dorita de catre vizitator, atunci acesta ar putea impiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul sau LinkedIn inainte de a intra pe site-ul nostru. LinkedIn ofera la https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, posibilitatea ca vizitatorul sa se dezaboneze de la mesajele e-mail, mesajele SMS si anunturile directionate, precum si posibilitatea de a gestiona setarile anuntului. LinkedIn utilizeaza, de asemenea, afiliati cum ar fi Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua si Lotame. Setarea acestor cookie-uri poate fi refuzata la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Politica de confidentialitate aplicabila pentru LinkedIn este disponibila la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica de cookie-uri LinkedIn este disponibila la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

PROTECTIA DATELOR PENTRU OPERAREA SI UTILIZAREA GOOGLE ADSENSE

Pe website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro am integrat Google AdSense, care este un serviciu online ce permite plasarea de anunturi publicitare pe site-uri terta parte in baza unui algoritm care selecteaza anunturile afisate pe acestea pentru a se potrivi cu continutul respectivului site tert. Google AdSense permite o directionare bazata pe interese a utilizatorului de internet, care este implementata prin generarea de profile individuale de utilizatori. Operatorul Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. Vizitatorul paginilor noastre de internet poate sa impiedice setarea cookie - urilor prin intermediul website-ului nostru in orice moment prin intermediul unei setari corespunzatoare a browserului web pe care il utilizeaza astfel incat sa refuze permanent setarea cookie-urilor. Google AdSense foloseste, in plus, asa - numitii pixeli de urmarire care sunt o reprezentare grafica miniaturala care este integrata in paginile de internet pentru a facilita o inregistrare a fisierului jurnal si o analiza a fisierului jurnal, prin care se poate efectua o evaluare statistica. Prin intermediul pixelilor de urmarire integrati, Alphabet Inc. poate detecta daca o pagina de internet a fost deschisa de un vizitator si care dintre linkuri au fost accesate de catre acesta. Pixelii de urmarire servesc, printre altele si la evaluarea fluxului de vizitatori pe o pagina de internet. Prin Google AdSense, datele si informațiile personale – care includ si adresa IP ce sunt necesare pentru colectarea si contabilizarea anunturilor afisate, pentru a detecta originea vizitatorilor si a clicurilor si pentru a facilita astfel plata comisioanelor – sunt transmise, stocate si procesate catre Alphabet Inc. din Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate redirectiona, in anumite circumstante, datele personale colectate prin aceasta procedura tehnica unor terte parti. Mai multe informatii despre Google AdSense se gasesc la https://www.google.com/intl/ro/adsense/start/.

PROTECTIA DATELOR PENTRU OPERAREA SI UTILIZAREA GOOGLE REMARKETING

Pe website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro am integrat serviciile de remarketing Google care este o componenta a programului Google AdWords, ce permite afisarea unor materiale publicitare utilizatorilor de internet care au vizitat website-ul nostru. Operatorul serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. Vizitatorul paginilor noastre de internet poate sa impiedice setarea cookie - urilor prin intermediul website-ului nostru in orice moment prin intermediul unei setari corespunzatoare a browserului web pe care il utilizeaza astfel incat sa refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar impiedica Google sa stabileasca un cookie pe sistemul vizitatorului si mai mult, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi sterse in orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software. Vizitatorul are posibilitatea de a contesta publicitatea bazata pe categorii de interese de catre Google, in acest scop, trebuie sa apeleze linkul la adresa https://www.google.de/settings/ads si sa faca setarile dorite in browser-ul de internet utilizat. Informatii suplimentare si dispozitiile reale privind protectia datelor Google pot fi gasite la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/

PROTECTIA DATELOR PENTRU OPERAREA SI UTILIZAREA GOOGLE ADWORDS

Pe website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro am integrat Google AdWords care este un serviciu de publicitate pe internet ce permite agentului de publicitate sa plaseze anunturi in rezultatele motorului de cautare Google si in reteaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate sa pre-defineasca anumite cuvinte cheie cu ajutorul carora un anunt afisat in rezultatele cautării Google este afisat atunci cand utilizatorul utilizeaza motorul de cautare pentru a cauta in functie de cuvinte cheie. Operatorul Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. Scopul programului Google AdWords este promovarea wesite - ului nostru prin includerea de publicitate relevanta pe site-urile web ale unor terte parti si in rezultatele motorului de cautare al Google si prin inserarea unei publicitati terta parte pe website-ul nostru. Vizitatorul poate, in orice moment, sa impiedice setarea cookie-urilor de catre website-ul nostru, prin intermediul unei setari corespunzatoare a browserului de internet utilizat si, astfel, sa refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar impiedica Google sa introduca un cookie de conversie in sistemul vizitatorului. Mai mult, un cookie setat de Google AdWords poate fi sters in orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software. Vizitatorul are posibilitatea de a se opune reclamei bazate pe interese Google. Prin urmare, vizitatorul trebuie sa acceseze de la fiecare dintre browserele utilizate linkul https://www.google.de/settings/ads si sa stabileasca setarile dorite. Informatii suplimentare si dispozitiile aplicabile privind protectia datelor de pe Google pot fi gasite la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

PROTECTIA DATELOR PENTRU OPERAREA SI UTILIZAREA GOOGLE ANALYTICS (CU FUNCTIA DE ANONIMIZARE)

Pe website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro am integrat componenta Google Analytics (cu functia de anonimizare) care este un serviciu de analiza web ce consta intr-o colectare, compilare si evaluare de date referitoare la comportamentul vizitatorilor paginilor de internet. Un serviciu de analiza web cuprinde, printre altele, date ca de exemplu, de pe ce pagină de internet a ajuns un vizitator pe o pagina de internet (asa-numitul Referrer), ce pagina a website-ului a accesat sau cat de des si pentru cat timp a fost vizualizata o pagina. O analiza web este utilizata in special pentru optimizarea unui website si pentru analiza cost - beneficiu a promovarii prin internet. Operatorul pentru componenta Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. Google Analytics plaseaza module cookie pe sistemul vizitatorului. In cadrul acestui procedeu tehnic, Google primeste informatii despre datele cu caracter personal, precum adresa IP a vizitatorului, care servesc Google printre altele pentru a detecta originea vizitatorilor si a clicurilor si a facilita astfel plata comisioanelor. Prin intermediul modulelor cookie sunt stocate informații cu caracter personal, de exemplu ora accesarii, locul din care s-a realizat accesarea si frecventa vizitelor pe website de catre vizitator. La fiecare vizita pe website-ul nostru, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet a vizitatorului sunt transmise si stocate catre Google in Statele Unite ale Americii. In anumite circumstante, Google redirectioneaza aceste date cu caracter personal colectate prin mijloace tehnice catre un terti. Vizitatorul poate impiedica in orice moment plasarea de module cookie prin intermediul website-ului nostru, printr-o setare corespunzatoare a browserului de internet utilizat si astfel sa anuleze permanent plasarea de module cookie. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar impiedica, de asemenea, ca Google sa plaseze module cookie pe sistemul vizitatorului iar modulele cookie deja plasate de Google Analytics pot fi sterse in orice moment printr-un browser de internet sau un alt program software. In plus, vizitatorul are posibilitatea de a genera o inregistrare prin Google Analytics cu privire la utilizarea datelor legate de website precum de a obiecta impotriva prelucrarii acestor date de Google si astfel de a o impiedica. In acest scop, vizitatorul trebuie sa descarce si sa instaleze un program de completare (Add-On) al browserului la linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptou. Acest program de completare al browserului informeaza Google Analytics prin JavaScript ca nu este permisa transmiterea de date si informatii despre vizitatorii paginilor de internet catre Google Analytics. Instalarea programelor de completare ale browserului este evaluata de Google drept contradictorie. Daca sistemul vizitatorului este sters, formatat sau reinstalat la un moment ulterior, vizitatorul trebuie sa efectueze o noua instalare a programului de completare a browserului pentru a dezactiva Google Analytics. Mai multe informatii si prevederile in vigoare privind protectia datelor de la Google pot fi accesate la https://policies.google.com si https://www.google.com/analytics/terms. Google Analytics este explicat in detaliu la acest link https://www.google.com/analytics.

PROTECTIA DATELOR PENTRU OPERAREA SI UTILIZAREA GOOGLE YOUTUBE

Pe website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro am integrat componente YouTube care este un portal video pe internet ce permite editorilor video crearea gratuita de videoclipuri si altor utilizatori vizualizarea, evaluarea si comentarea, de asemenea, gratuita a acestora. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de materiale video, motiv pentru care sunt accesibile atat filme si emisiuni complete, cat si videoclipuri muzicale, trailere sau videoclipuri realizate de utilizatori prin portalul de internet. Operatorul YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o companie afiliata a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii. Prin fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale website-ului nostru si pe care a fost integrata o componenta YouTube (video YouTube), browserul de internet din sistemul vizitatorului permite automat prin intermediul componentei YouTube respective descarcarea de catre YouTube a unei reprezentari a componentei YouTube corespunzatoare. Mai multe informatii despre YouTube pot fi accesate la https://www.youtube.com/yt/about. In cadrul acestui procedeu tehnic, YouTube si Google primesc informatii cu privire la care pagina a website-ului nostru este vizitata efectiv de catre vizitator. Daca vizitatorul este conectat simultan la YouTube, YouTube detecteaza la accesarea unei pagini care contine un video YouTube, ce pagina a website-ului nostru este vizitata efectiv de vizitator. Aceste informatii sunt colectate prin intermediul YouTube si Google si sunt atribuite contului YouTube respectiv al vizitatorului. Daca vizitatorul nu doreste sa se efectueze o astfel de transmitere de informatii catre YouTube si Google, aceasta poate impiedica transmiterea, deconectandu-se de la contul de YouTube inainte de accesarea website-ului nostru. Politica privitoare la date publicata de YouTube, care poate fi accesata la https://www.google.de/com/policies/privacy, ofera informatii despre colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal prin intermediul YouTube si Google.

PROTECTIA DATELOR PENTRU OPERAREA SI UTILIZAREA GOOGLE MAPS

Pe website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro am integrat Google Maps API, o harta online a companiei Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii pentru a expune vizual informatii geografice. Atunci cand este utilizat Google Maps, Google colecteaza, proceseaza si utilizeaza date privind utilizarea hartilor de catre vizitatori. Mai multe informatii detaliate privind procesarea informatiilor pot fi gasite in politica de confidentialitate a Google. Tot acolo se pot modifica setarile privind protectia datelor personale in Centrul de confidentialitate a Datelor, https://policies.google.com/privacy.

Legea privind protectia confidentialitatii online din California

CalOPPA este prima lege de stat care obliga site-uri web comerciale si servicii online sa posteze o politica de confidentialitate. Legea isi extinde efectele mult dincolo de California pentru a solicita oricarei persoane sau companii din Statele Unite (si chiar din intreaga lume) care opereaza site-uri web care colecteaza informatii de identificare personala de la consumatorii din California sa posteze o politica de confidentialitate vizibila pe site-ul lor web, precizand exact informatiile colectate si acele persoane fizice sau companii cu care le imparte. Mai multe informatii pe: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/

Conform CalOPPA, suntem de acord cu următoarele:

Utilizatorii pot vizita website-ul nostru in mod anonim. Odata creata această politica de confidențialitate, vom adauga un link la pagina noastra de pornire. Link-ul nostru de Politica de confidentialitate include poate fi gasit cu usurinta in meniul website-ului.

Orice modificare a politicii de confidentialitate va fi adusa la cunostinta vizitatorilor pe pagina noastra cu politica de confidentialitate.

COPPA (Legea privind protectia vietii private a copiilor online)

Cand este vorba de colectarea de informatii personale de la copii cu varsta sub 13 ani, Legea privind protectia vietii private a copiilor (COPPA) vine in sprijinul controlului parental. Comisia Federala pentru Comert, agentia americana pentru protectia consumatorilor, aplica regula COPPA, care precizeaza ce trebuie sa faca operatorii website-urilor si serviciile online pentru a proteja intimitatea si siguranta copiilor online.

Website-ul FIDUCIA TURISM, www.vacanterezervari.ro nu comercializeaza, in mod specific, la copii cu varsta sub 13 ani.