Vacante Rezervari

Conditii rezervare S.U.C.

CONDITII GENERALE DE REZERVARE A SERVICIILOR UNICE DE CALATORIE

in conformitate cu ORDONANTA nr. 2 din 2 august 2018 si Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative

 

1. DEFINITII SI INTERPRETARE

1.1.1. AGENTIA – Agentia de turism FIDUCIA TURISM actioneaza in calitate de intermediar in relatia cu alti Furnizori / Prestatori de servicii de calatorie, solicitand / rezervand / achizitionand un Serviciu Unic de Calatorie pe seama Calatorului.
Detaliile complete ale firmei sunt: SC FIDUCIA VARONI SRL, cu sediul social in Mun. Pitesti, str. Crinului, nr. 34, bl. D30, sc. D, et. 4, ap. 13, camera 1, jud. Arges, Cod de inregistrare fiscala: 28185235, numar de inregistrare la Registrul Comertului: J3/403/2011, Conturi: RO13 BTRL RON CRT 02380 34901 - LEI si RO60 BTRL EUR CRT 02380 34901 - EURO deschise la Banca Transilvania Pitesti, Tel: 0729 094 904 sau 0754 094 904, email: office@vacanterezervari.ro, titulara a licentei de turism pentru Agentie de Turism Intermediare cu Activitate Exclusiv Online, nr. 2427 emisa in 14.06.2021 pe durata nelimitata.

1.1.2. AGENTIA intermediaza pentru Calator rezervarea / achizitionarea unui Serviciu Unic de calatorie de la alti Furnizori / Prestatori a serviciilor de calatorie. Prin activitatea de intermediere a unui Serviciu Unic de Calatorie desfasurata de AGENTIE se intelege:
- Activitatea de contractare, facturare si de incasare a contravalorii serviciilor de calatorie unice, in numele si pe seama Furnizorului / Prestatorului si / sau in nume propriu, dar pe seama Furnizorului / Prestatorului in temeiul unui acord / contract incheiat in acest sens de catre Furnizor / Prestator cu AGENTIA;
- Activitatea de contractare in numele si pe seama Calatorului, in situatia in care intre AGENTIE si Furnizorul / Prestatorul solicitat de Calator nu exista nici un acord / contract incheiat, caz in care Calatorul imputerniceste AGENTIA sa-i reprezinte interesele fata, in scopul rezervarii / achizitionarii de Serviciilor Unice de Calatorie;

1.2. CALATOR - orice persoana care solicita / rezerva / achizitioneaza prin intermediul AGENTIEI un Serviciu Unic de Calatorie, in conditiile prezentate in prezentul document. 
In cazul in care un Calator angajeaza Servicii Unice de Calatorie pentru un numar mai mare de Calatori, conditiile prezentului document se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost solicitate si achitate Servicii Unice de Calatorie.

1.3. SERVICIU UNIC DE CALATORIE reprezinta unul dintre urmatoarele servicii:

a) transportul de pasageri; b) cazarea care nu face parte intrinseca din transportul de pasageri si care este realizata in alt scop decat cel rezidential; c) inchirierea de autoturisme, d) orice alt serviciu turistic care nu este parte intrinseca a unui serviciu de calatorie in intelesul lit. a) - c), solicitat / rezervat / achizitionat de Calator prin intermediul AGENTIEI, in baza Bonului de comanda / Facturii Proforma si oferit si / prestat de catre Furnizori / Prestatori terti.

1.4. BON DE COMANDA / FACTURA PROFORMA pentru Serviciul Unic de Calatorie – formularul tipizat emis de AGENTIE pentru calator, semnat / confirmat / asumat de Calator, in scopul rezervarii de servicii unice de calatorie.

1.5. FURNIZOR / PRESTATOR – un tert (companii de transport, unitati de cazare, firme de rent-a-car, alte agentii de turism, alti furnizori / prestatori de servicii turistice etc.), altul decat AGENTIA, care ofera si / sau presteaza serviciul solicitat / rezervat / achizitionat de Calator.

1.6. APLICABILITATE

1.6.1. Pe langa prezentele Conditii generale, fiecare Furnizor / Prestator de servicii poate formula propriile conditii, care vor guverna Serviciile Unice de Calatorie ale acestuia.

1.6.2. Prezentele Conditii generale sunt completate, in cazul solicitarii / rezervarii / achizitionarii Serviciului Unic de Calatorie ce reprezinta transportul aerian, cu prevederile Conditiilor generale de rezervare si vanzare a biletelor de avion, afisate pe paginile companiilor aeriene respective. In cazul aparitiei unor neconcordante dintre prevederile prezentelor Conditii si prevederile Conditiilor generale de transport aerian, se aplica prioritar Conditiile generale de transport aerian.

1.6.3. AGENTIA FIDUCIA TURISM solicita Calatorului sa se asigure ca a parcurs atat prezentele Conditii generale, cat si conditiile speciale aplicabile fiecarui Serviciu Unic de Calatorie oferit si / sau prestat de Furnizorul / Prestatorul de servicii relevant, inainte de a finaliza tranzactia cu AGENTIA sau cu Furnizorul / Prestatorul de servicii.

2. PRETURI, CONDITII SI TERMENE DE PLATA. REZERVARE.

2.1. PRET

2.1.1. Pretul Serviciului Unic de Calatorie este specificat in Bonul de Comanda / Factura proforma si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si alte cheltuieli pentru intermedierea Serviciilor Unice de Calatorie, TVA.

2.1.2. Preturile in vigoare la momentul rezervarii / achizitiei serviciului unic de calatorie se vor aplica pentru acea rezervare / achizitie, cu obligatia respectarii de catre Calator a Conditiilor si Termenelor de plata din prezentele Conditii generale sau Bon de comanda / Factura Proforma.

2.1.3. Ne rezervam dreptul de a modifica oricand, inainte de efectuarea unei rezervari ferme, preturile practicate, Conditiile si Termenele de plata din prezentele Conditii generale.

2.2. CONDITII SI TERMENE DE PLATA

2.2.1. Transportul de pasageri

a. Bilete de avion (linie, charter, low-cost): 100% din pret la momentul rezervarii si emiterii.
b. Bilete de autocar (companii de linie, charter, low-cost): 50% din pret la momentul rezervarii + 50% cu minim 30 zile inainte plecare.

2.2.2. Cazari in hoteluri, moteluri, vile, pensiuni, etc cu tipul de masa specificat

a. Oferta STANDARD: 30% din pret la inscriere / rezervare + 70% din pret cu minim 30 zile inaintea plecarii;
b. Oferta EARLY BOOKING: 30% din pret la inscriere / rezervare + 20% - 50% din pret la termenul limita al ofertei Early Booking + diferenta cu minim 30 zile inaintea plecarii.
c. Oferte nerambursabile (non refundable) si altele, cu termen de plata integrala special indicat de Furnizor / Prestator: 100% din pret la inscriere / rezervare;

2.2.3. Inchirierea de autoturisme (rent a car): 30% din pret la rezervare + 70% din pret cu minim 15 zile inainte de data preluarii mijlocului de transport

2.2.4. Alt serviciu turistic care nu este parte intrinseca a unui serviciu de calatorie

a. Bilete de intrare pentru diferite evenimente (musicale, culturale, sportive etc.), carduri si taxe de viza, transferuri: 100% la rezervare.
b. Activitati (tururi de oras, vizite, croziere de 1 zi, etc): 30% avans din pret la rezervare + 70% din pret cu minim 15 zile inainte de data inceperii serviciului.

2.2.5. In cazul in care in Bonul de comanda / Factura Proforma sunt prevazute alte conditii de plata decat cele de la punctul 2.2., intotdeauna se aplica exclusiv conditiile din Bon de comanda / Factura Proforma.

2.2.6. Plata serviciilor de calatorie externe aferente Bon de comanda / Factura Proforma se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata sau in RON la cursul de vanzare al bancilor comerciale din ziua platii.

2.2.7. In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar, toate costurile bancare vor reveni calatorului.

2.3. REZERVARI

2.3.1. Procesarea si confirmarea rezervarii se va efectua de catre AGENTIE, in limita disponibilitatii, in termen de 1-5 zile calendaristice de la data incasarii contravalorii sumelor solicitate / facturate Calatorului, in baza Bonului de comanda / Factura Proforma sau a prezentelor Conditii generale.

2.3.2. Calatorul trebuie sa furnizeze AGENTIEI numele complete si data nasterii tuturor celor inclusi in rezervarea sa, conform actelor de identitate (Carte de identitate, Pasaport) care vor fi utilizate in calatorie. In caz contrar, Calatorul isi asuma intreaga responsabilitate, inclusiv pentru plata unor costuri suplimentare, pentru corectarea datelor eronate, valoarea acesteia fiind stabilita de fiecare Furnizor / Prestator in parte.

2.3.3. Calatorul are obligatia sa furnizeze AGENTIEI datele corespunzatoare de contact la care poate fi gasit in orice moment (numarul de telefon mobil si adresa de e-mail). Este responsabilitatea CALATORULUI sa se asigure de corectitudinea si accesul permanent la acestea. AGENTIA nu isi asuma raspunderea pentru daunele care decurg din nerespectarea cerintele mentionate mai sus.

2.3.4. In cazul in care o persoana, face rezervarea in numele unuia sau mai multor Calatori, se considera ca aceasta persoana accepta prezentele Conditii generale in nume propriu si in numele tuturor Calatorilor indicati in rezervare si se obliga sa le aduca la cunostinta acestora din urma toate informatiile necesare, puse la dispozitie de AGENTIE.

2.3.5. In plus, in cazul in care detaliile de contact ale persoanei de la p. 2.3.4, sunt indicate in rezervare, CALATORUL este de acord ca aceasta persoana:

a. va fi raspunzatoare pentru primirea si retransmiterea oricaror comunicari / oricarei corespondente (inclusiv modificari, amendamente si anulari) din partea AGENIEI sau a Furnizorilor / Prestatorilor de servicii in legatura cu rezervarea catre toti Calatorii din rezervare;
b. va informa Calatorii in legatura cu orice notificari care afecteaza rezervarea, transmise de AGENTIE persoanei care face rezervarea. In plus, in cazul in care CALATORUL nu transmite AGENTIEI instructiuni contrare, vom presupune ca persoana care face rezervarea detine acordul fiecarui Calator de a primi orice suma rambursata si, daca se aplica, cheltuieli sau compensatii datorate si platibile in baza rezervarii.

2.3.6. Prin acceptarea prezentelor Conditii generale, se considera ca persoana care face rezervarea este imputernicita de CALATOR si accepta impreuna si sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea atat de catre FIDUCIA TURISM, cat si de catre Furnizori / Prestatori a oricaror date cu caracter personal furnizate noua, in scopurile mentionate in capitolul Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

2.3.7. CALATORUL / CALATORII este / sunt obligati sa prezinte la Furnizorul / Prestatorul Serviciului unic de Calatorie (compania de transport / receptia unitatii de cazare / alti furnizori) actele de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet, confirmare, etc.), dupa efectuarea platii integrale, in vederea acordarii serviciilor.

2.3.8. CALATORUL este obligat sa achite la receptia unitatii de cazare taxa de statiune / salubritate / alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor la Agentie.

3. RENUNTARI, MODIFICARI, PENALIZARI.

In cazul in care Calatorul renunţă la Serviciul Unic de Calatorie extern/ intern care face obiectul Bon de comanda / Factura Proforma, el datorează Agenţiei penalizări, functie momentul la care se face renuntarea, după cum urmează:

3.1. Transportul de pasageri

3.1.1. Bilete de avion (linie, charter, low-cost): 100% din pret din momentul rezervarii.

3.1.2. Bilete de autocar (companii de linie, charter, low-cost):

a. 50% din pret din momentul rezervarii pana cu 31 zile inainte de plecare;

b. 100% din pret daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 30 zile inainte de plecare sau prin neprezentarea la plecare;

3.2. Cazari in hoteluri, moteluri, vile, pensiuni, etc cu tipul de masa specificat

3.2.1. Oferta STANDARD si Oferta EARLY BOOKING:
a) 25 euro / rezervare (CALATOR), daca renuntarea se face cu mai mult de 46 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 30% din pretul Serviciului Unic de Calatorie rezervat, daca renuntarea se face in intervalul 45 - 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 50% din pretul Serviciului Unic de Calatorie rezervat, daca renuntarea se face in intervalul 30 – 16 zile calendaristice inainte de data plecarii;

d) 100% din pretul Serviciului Unic de Calatorie rezervat, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile calendaristice inainte de plecare sau prin neprezentarea la program; 
Modificarile aduse comenzii initiale (perioada, hotel, numar si tip de camere, clienti) sunt considerate anulari si se penalizeaza in conformitate.

3.2.2. Oferte nerambursabile (non refundable) si altele, cu termen de plata integrala special indicat de Furnizor / Prestator: 100% din pret din momentul rezervarii.

3.3. Inchirierea de autoturisme (rent a car):

a. 30% din pret din momentul rezervarii pana cu 15 zile inainte de plecare;

b.100% din pret daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile inainte de plecare sau prin neprezentarea la plecare;

3.4. Alte servicii turistice care nu sunt parte intrinseca a unui serviciu de calatoriei. Bilete de intrare pentru diferite evenimente (musicale, culturale, sportive etc.), carduri si taxe de viza, transferuri: 100% din pret din momentul rezervarii.
b. Activitati (tururi de oras, vizite, croziere de 1 zi, etc):

a.30% din pret din momentul rezervarii pana cu 31 zile inainte de plecare;

b.100% din pret daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 30 zile inainte de plecare sau prin neprezentarea la plecare;

3.5. In cazul in care in Bonul de comanda / Factura Proforma sunt prevazute alte conditii de penalizare decat cele din prezentele conditii, intotdeauna se aplica exclusiv penalizarile din Bonul de comanda / Factura Proforma.

3.6. In cazul in care CALATORUL care a rezervat un Serviciu Unic de Calatorie cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in Bonul de comanda / Factura Proforma / alt inscris, pentru a achita restul de plata, rezervarea se considera anulata de drept, iar AGENTIA are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la punctul 3.

3.7. Penalizarile echivalente cu cele mai sus se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare / destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, sau de a intra pe teritoriul tarii de destinatie, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

3.8. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la Serviciul Unic de Calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

3.9. Toate sumele mentionate la capitolul Renuntari si Penalizari se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al Serviciului de Calatorie achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

4. INFORMATII NECESARE CALATORIEI.

4.1. Pentru calatoria in tari membre ale Uniunii Europene este nevoie de un pasaport valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei sau de Carte de Identitate valabila. Pentru calatoria in tari care nu sunt membre ale Uniunii Europene este nevoie de pasaport valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru informatii complete legate de tarile pentru care accesul se face pe baza de viza turistica sau de transit, va rugam sa consultati site-ul Ministerului Afacerilor Externe mae.ro si al Politiei de Frontiera politiadefrontiera.ro.
AGENTIA nu isi asuma nici o responsabilitate pentru nerespectarea de catre CALATOR a conditiilor de calatorie mentionate mai sus sau in cazul in care documentele de calatorie sunt necorespunzatoare sau incomplete.

4.2. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (calatoria cu minori, numel schimbat ca urmare a casatoriei / desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, AGENTIA recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera politiadefrontiera.ro. In cazul in care Calatorul nu isi respecta aceasta obligatie AGENTIA este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

4.3. Se recomanda Calatorilor contactarea AGENTIEI cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

4.4. In cazul sejururilor de odihna si / sau de tratament in Romania, Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor: cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a Calatorului.

4.5. In cazul sejururilor in afara Romaniei, Calatorul are obligatia sa respecte programul local de acordare a serviciilor: cazarea se face incepand cu ora 14:00 a zilei de intrare si se termina, de regula in intervalul 10:00 - 12:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie). Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si / sau neeliberarea spatiilor de cazare pana la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.

4.6. Toate unitatile de cazare sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul. Dimensiunile, dotarile si orientarea camerelor pot sa difere chiar si la hoteluri de aceeasi categorie. Informatiile si fotografiile prezentate in site-uri si materiale publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si avand caracter informativ. Camera primita de calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din site-uri si materiale publicitare. Dimensiunile si confortul camerelor cu pat suplimentar pentru a 3-a / 4-a persoana nu corespund intotdeauna cu cele ale camerelor standard. Patul suplimentar nu este de obicei la fel de comod ca unul normal. Camerele cu 1 pat (single) sunt de obicei mai mici si nu intotdeauna au o asezare avantajoasa.

4.7. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si / sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.

4.8. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, AGENTIA impreuna cu furnizorii de servicii va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul.

4.9. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. AGENTIA nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

4.10. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a prevederilor privind locurile de plecare si orarele vor fi suportate de catre acesta.

4.11. Pentru calatoria in strainatate recomandam incheierea unei asigurari medicale valabila pe perioada deplasarii indiferent de tara pe care o vizitati, precum si a unei asigurari storno privind riscul anularii Serviciilor Unice de Calatorie.

5. RESPONSABILITATE

AGENTIA, in calitatea sa de intermediar de Sevicii Unice de Calatorie, raspunde fata de Calator pentru executarea necorespunzatoare sau neexecutarea Serviciului Unic de Calatorie de catre Furnizor / Prestator, doar in situatia in care executarea necorespunzatoare sau neexecutarea Serviciului Unic de Calatorie se datoreaza culpei exclusive a AGENTIEI.

AGENTIA este exonerata de orice raspundere fata de Calator, pentru executarea necorespunzatoare sau neexecutarea Serviciului Unic de Calatorie in urmatoarele cazuri:

  • vina exclusiva a calatorului si / sau a Furnizorului / Prestatorului
  • insolvabilitatea, insolventa sau falimentul Furnizorului / Prestatorului
  • cauze de forta majora sau imprejurari pe care nici AGENTIA, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice etc.
  • greve, conflicte politice, razboi, catastrofe, pericol public, atac terorist, embargo international.
  • pierderea de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului;
  • vina unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

Transportatorii aerieni, fara a cere acordul AGENTIEI au dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, AGENTIA nu este raspunzatoare pentru decolarea / aterizarea avioanelor la o altă ora decat cea inscrisa in rezervare / biletul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, Companiile aeriane sunt obligate sa asiste calatorii conform Regulamentelor Parlamentului European in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre Calator si transportator.

6. RECLAMATII

1. RECLAMATIA / RECLAMATIILE

1.1. Prin  reclamatie  se  intelege  sesizarea scrisa (cererea, solicitarea, plangerea etc.), adresata Agenției de turism FIDUCIA TURISM (denumita in continuare FIDUCIA TURISM sau AGENTIA) de catre consumator, privind neprestarea serviciilor de calatorie / pachetului de servicii de calatorie, ori constatarea unei neconformitati in legatura cu calitatea si / sau prestarea serviciilor de calatorie si / sau a pachetelor de servicii de calatorie, achizitionate de consumator de la sau prin intermediul FIDUCIA TURISM.

1.2. Orice consumator de servicii de calatorie / pachete de servicii de calatorie – persoana fizica, poate adresa o reclamatie privind activitatea directa a FIDUCIA TURISM si / sau activitatea / conduita comerciala a furnizorilor / prestatorilor de servicii de calatorie sau a agentiilor de turism organizatoare, ale caror servicii de calatorie / pachete de servicii de calatorie au fost intermediate de FIDUCIA TURISM.

1.3. In cazul in care reclamatia se refera la intermedierea de catre FIDUCIA TURISM a serviciilor de calatorie (cum ar fi de ex. in cazul achizitionarii separate de catre consumator a biletelor de transport, serviciilor de cazare, rent - a - car, altor servicii turistice, etc.) sau a pachetelor de servicii de calatorie, consumatorul se poate adresa cu reclamatia fie direct furnizorului / prestatorului serviciilor de calatorie sau organizatorului pachetelor de servicii de calatorie, fie poate depune reclamatia la FIDUCIA TURISM. In aceasta ultima situatie, FIDUCIA TURISM, in calitate de agentie de turism intermediara, va transmite furnizorului / prestatorului sau agentiei de turism organizatoare, fara intarzieri nejustificate, reclamatia depusa.

1.4. FIDUCIA TURISM nu poarta nici o raspundere pentru nesolutionarea sau solutionarea nefavorabila a reclamatiilor adresate prestatorilor / furnizorilor sau agentiei de turism organizatoare, privind serviciile si / sau pachetele de servicii de calatorie intermediate de AGENTIE.

2. TRANSMITEREA, INREGISTRAREA SI SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR

2.1. Modalitati de transmitere a reclamatiilor:

a) pentru serviciile de calatorie intermediate de FIDUCIA TURISM, altele decat pachetele de servicii de calatorie, consumatorul va transmite direct prestatorului / furnizorului reclamatia sa, imediat ce a constatat neconformitatea, respectand procedura de reclamatii si datele de contact puse la dispozitie de catre prestator / furnizor.

In cazul in care consumatorul nu a reclamat imediat la prestator / furnizor neconformitatea constatata, acesta poate, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data cand aceste servicii trebuiau prestate / furnizate, sa depuna o reclamatie la prestator / furnizor prin intermediul FIDUCIA TURISM, dupa cum urmeaza:

- prin e-mail la adresa: office@vacanterezervari.ro

3. RELATIA CONSUMATOR – FIDUCIA TURISM – ALT COMERCIANT

3.1. FIDUCIA TURISM intermediaza pentru consumatori rezervarea / achizitionarea serviciilor de calatorie si / sau achizitionarea pachetelor de servicii de calatorie de la alti comercianti (furnizorii / prestatorii serviciilor de calatorie, agentiile de turism organizatoare, etc.). Prin activitatea de intermediere desfasurata de FIDUCIA TURISM se intelege activitatea de contractare, de facturare si de incasare a contravalorii serviciilor de calatorie si / sau a pachetelor de servicii de calatorie, in numele si pe seama furnizorului / prestatorului sau a agentiei de turism organizatoare.

3.2. Reclamatiile privind serviciile de calatorie sau pachetele de servicii de calatorie intermediate de AGENTIE nu pot fi rezolvate direct de catre FIDUCIA TURISM. Prin urmare, reclamatiile consumatorilor adresate FIDUCIA TURISM cu privire la aspectele anterior mentionate, vor fi redirectionate catre furnizorii / prestatorii serviciilor de calatorie si / sau agentiile de turism organizatoare a pachetelor de servicii de calatorie.

3.3. Raspunsul furnizorului / prestatorului serviciilor de calatorie sau agentiei de turism organizatoare a pachetului de servicii de calatorie, comunicat catre FIDUCIA TURISM va fi transmis consumatorului in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea acestuia.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal.

7.1. AGENTIA poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. Carte de identitate si sau Pasaport, CNP, data nasterii, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).

7.2. Persoane vizate: calatori, reprezentanti / imputerniciti / persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau institutiilor / autoritatilor publice.

7.3. Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza corespondentei, Bonului de Comanda / Factura Proforma, etc in urmatoarele scopuri:
- Rezervarea, intermedierea, ofertarea si / sau comercializarea serviciilor unice de calatorie, a serviciilor de calatorie asociate si / sau pachetelor de servicii de calatorie, executarea contractelor, respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale fata de Calator;
- In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

7.4. AGENTIA va considera toate informatiile colectate de la Calator ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si / sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de Calator, respectiv partenerilor FIDUCIA TURISM, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor, Calatorul nu ar putea beneficia de serviciile achizitionate) fara consimtamantul Calatorului, expres si anterior. De asemenea, vom putea furniza datele cu caracter personal ale Calatorului catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si / sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc

8.5. AGENTIA va prelucra datele cu caracter personal ale Calatorului pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra. Ulterior, in cazul in care CALATORUL sau reprezentantul legal / imputernicit va exercita dreptul de opozitie / de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre AGENTIE pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse.

8.6. Conform prevederilor legale aplicabile, CALATORUL sau reprezentantul legal / imputernicit beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. De asemenea, Calatorul are dreptul de a depune o plangere in fata unei autorități de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este dataprotection.ro.

8.7. Pentru exercitarea acestor drepturi Calatorul se poate adresa S.C. FIDUCIA VARONI SRL - AGENTIA DE TURISM FIDUCIA TURISM prin transmiterea unei cereri scrise, la adresa de e-mail office@vacanterezervari.ro 

9. DISPOZITII FINALE

9.1. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

9.2. Prevederile prezentelor Conditii generale vor fi interpretate conform legilor din Romania.